MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w czwartek 18 października,  imieniny: Juliana, Łukasza, Piotra

Strona główna

Rozkład jazdy linii międzygminnej 3A

30.09.2013 r.

Zgodnie z zapowiedziami nowa linia międzygminna zostanie uruchomiona z dniem 1 października 2013 r.

Poniżej prezentujemy rozkład jazdy:

Targowy Rynek (Aleksandrów Łódzki) [PDF]

Dworzec PKP (Stryków) [PDF]

 

Zmiana rozkładu linii nr 6

27.09.2013 r.


Informujemy iż zważając na uwagi pasażerów dotyczące brak punktualności linii nr 6, od czasu wprowadzenia objazdu ulicy Konstantynowskiej, opracowany został nowy rozkład jazdy uwzględniający aktualne warunki na trasie ww. objazdu. Od poniedziałku tj. 30 września 2013 r. obowiązywał będzie nowy rozkład uwzględniający dłuższe czasy przejazdu pomiędzy przystankami.


Rozkład jazdy linii nr 6 obowiązujący od 30-09-2013 r.

6 Parzęczewska/Staffa (nieaktualny, zmieniony w dniu 5-10-13 r.)

6 Dworzec Łódź-Kaliska (nieaktualny, zmieniony w dniu 5-10-13 r.)

 

Przypominamy również, że zgodnie z informacją przekazaną nam przez wykonawcę robót na ulicy Konstantynowskiej, firmę Markbud Sp. z o.o., prace mają zostać ukończone do dnia 18-10-2013 r.

Bilety komunikacji międzygminnej

24.09.2013 r.

W związku z opóźnieniem w publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwały nr XXXIX/429/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. "w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza" wprowadzającej taryfikator opłat obowiązujących na linii międzygminnej, do czasu opublikowania powyższego aktu prawnego, na całej trasie linii komunikacyjnej międzygminnej łączącej Aleksandrów Łódzki-Zgierz-Stryków będą obowiązywały bilety jednoprzejazdowe komunikacji miejskiej w Zgierzu (odpowiednio ulgowe 1,20 zł oraz normalne 2,40 zł).

Ponadto osoby posiadające ważny bilet okresowy na miesiąc październik 2013 r. na co najmniej jedną linię autobusową zgierskiej komunikacji miejskiej, będą na podstawie tego dokumentu przewozu uprawnione do wypróbowania możliwości dojazdu nowopowstałą linią międzygminną, przez cały pierwszy miesiąc jej funkcjonowania tj. październik 2013 r.

Zebrane informacje znajdują się w dziale Linia międzygminna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z poszerzonej oferty przewozowej.

Objazd ulicy Konstantynowskiej przedłużony

24.09.2013 r.


W związku z informacją, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od wykonawcy prac budowlanych Markbud Sp. z o.o., mających na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okolicach ronda Sybiraków i ulicy Konstantynowskiej, odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu kołowego do dnia 18 października 2013 r., z powodu przedłużających się robót. Zgodnie z powyższym aktualnie obowiązujący rozkład linii 3 i 6 będzie obowiązywał do odwołania.

Zwracamy również uwagę, że w związku z nasilającym się ruchem kołowym po trasie objazdu autobusu linii nr 6,  rozkład jazdy może być w najbliższym czasie korygowany zgodnie z aktualnie panującymi warunkami drogowymi.

Rozkłady linii 3 i 6 w czasie objazdu 16-28 września 2013 r.

16.09.2013 r.

W związku z objazdem obowiązującym na linii 3 i 6, w dniach 16-28 września 2013 r. będą obowiązywać następujące rozkłądy jazdy:

3 Struga/WodKan [PDF] (aktualny do odwołania)

3 Sadowa [PDF] (aktualny do odwołania)

3 Sadowa/Chełmska [PDF] (aktualny do odwołania)

6 Parzęczewska/Staffa [PDF] (nieaktualny)

6 Dworzec Łódź-Kaliska [PDF] (nieaktualny)

Zmiana rozkładu linii nr 3 i 6 od dnia 16 września 2013 r.

13.09.2013 r.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okolicach ronda Sybiraków i ulicy Konstantynowskiej, od dnia 16 września 2013 r. ulegną zmianie trasy linii autobusowych nr 6 i 3.

Trasa linii autobusowej nr 6 w kierunku Łodzi prowadzić będzie od ulicy Popiełuszki, ulicą Łódzką, Zgierską, Okulickiego, Okręglik, Sianokosy do ulicy Szczecińskiej i dalej bez zmian, zmiany obowiązują w obu kierunkach. Przystanki tymczasowe znajdować się będą na ulicy Okulickiego przy Zgierskiej (w obu kierunkach #tymczasowa granica strefy taryfowej) oraz Sianokosy przy Szczecińskiej (w kierunku Łodzi).

Rozkłady jazdy 6 obowiązujące od 16-09-13 do 28-09-13:

6 Parzęczewska/Staffa [PDF]

6 Dworzec Łódź-Kaliska [PDF]

Trasa autobusu linii nr 3 będzie przebiegać od przystanku Śniechowskiego/Rondo przez tymczasowy przystanek Struga/Kolorowa, na tymczasową pętlę na ulicy Struga przy MiroszewskiejRównież w tym przypadku zmiana obowiązuje w obu kierunkach.

Rozkłady jazdy 3 obowiązujące od 16-09-13 do 28-09-13:

3 Struga/WodKan [PDF]

3 Sadowa [PDF]

3 Sadowa/Chełmska [PDF]

Kolizja drogowa w okolicy dworca Łódź-Kaliska

9.09.2013 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od naszego przewoźnika, informujemy iż około godziny 7:45 miała miejsce kolizja samochodu osobowego z autobusem linii nr 6. W związku z powyższym kurs z dworca Łódź-Kaliska 7:53 nie został zrealizowany. Pozostałe godziny odjazdów będą wykonywane bez zmian.

Podpisanie porozumienia międzygminnego

5.09.2013 r.

W dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza Iwoną Wieczorek, Zdzisławem Rembiszem Wójtem Gminy Zgierz, Andrzejem Jankowskim Burmistrzem Miasta - Gminy Stryków oraz Jackiem Lipińskim Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego, podczas którego podpisane zostało Porozumienie międzygminne "w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków" konstytuujące ww. linię.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania.

Podpisanie porozumienia międzygminnegoPodpisanie porozumienia międzygminnegoPodpisanie porozumienia międzygminnegoPodpisanie porozumienia międzygminnego

Zatwierdzono projekt porozumienia w sprawie linii międzygminnej 3A

3.09.2013 r.

W dniu dzisiejszym Rada Miasta Zgierza zatwierdziła w drodzę uchwały projekt porozumienia dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków.

Zgodnie z przyjętym projektem, regularne kursowanie ww. linii rozpocznie się z dniem 1 października 2013 r.

Wszelkie dodatkowe informacje są dla Państwa dostępne w dziale Linia międzygminna.

Objazd próbny linii międzyminnej 3A

28.08.2013 r.


Z początkiem września 2013 r., będą przeprowadzane na trasie nowopowstającej linii międzygminnej 3A objazdy trasy, celem pomiaru długości tras oraz czasów przejazdów. Stosownie oznaczone pojazdy nie będą przewoziły dodatkowych pasażerów.

Powrót do pozawakacyjnego rozkładu jazdy 1.09.2013 r.

28.08.2013 r.


Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 września 2013 r. wracamy do "pozawakcyjnego rozkładu" jazdy autobusów linii 1, 3, 4, 5 i 8, w związku z czym zwiększeniu ulegnie liczba kursów na najbardziej obciążenych liniach.

Poniżej publikujemy "pozawakacyjne" rozkłady [PDF]:

1 Powstańców Śląskich

3 Sadowa

3 Sadowa/Chełmska

3 Konstantynowska

4 Parzęczewska/Staffa

5 Parzęczewska/Staffa

5 Szczawińska

8 Parzęczewska/Staffa

Podpisanie porozumienia w sprawie międzygminnej linii 3A

27.08.2013 r.

Na pocżątku września w Urzędzie Miasta Zgierza zostanie podpisane porozumienie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków.
Na spotkaniu będzie również podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazywanej Przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na rzecz Gminy Miasto Zgierz, na organizacje niniejszej linii nr 3A.

Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane w dziale Linia międzygminna.